Ik ga naar de verloskundige

Waarschijnlijk ben je tussen de 7 en de 8 weken zwanger wanneer je voor het eerst naar de verloskundige gaat. Dit is de eerste keer dat je je kindje gaat zien.

  • De eerste echo maken we als je rond de 7-8 weken zwanger bent. Tijdens deze echo kijken we of er een hartje klopt, of het embryo zich in de baarmoeder genesteld heeft en of er wellicht sprake is van een meerlingzwangerschap. Deze afspraak duurt ongeveer 20-30min.
  • Na de eerste goede echo plannen we de intake. Deze zal plaatsvinden tussen de 8-9 weken en duurt ruim 1 uur. Op basis van alle verzamelde gegevens maken we samen een passend 9 maanden plan.
  • Voor een betrouwbare uitgerekende datum is het belangrijk dat we tussen de 10 en 12 weken zwangerschap een termijnecho maken.
  • Je gaat bij ons nooit de deur uit zonder de baby gezien óf gehoord te hebben!

Intake

Tijdens de intake neemt een van ons ruim 1 uur de tijd om te zorgen dat je een goede start maakt in de zwangerschap. De intake is altijd een individueel gesprek en de informatie is toegespitst op jouw persoonlijke situatie. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Hieronder lees je meer.

De verloskundige die jouw intake afneemt stelt jou (en je partner) een heleboel vragen over je medische voorgeschiedenis. Denk aan je algemene gezondheid, maar ook of je ooit eerder zwanger bent geweest en of er in de familie aangeboren afwijkingen of ziekten voorkomen die het verloop van jouw zwangerschap kunnen beïnvloeden. Kijk voor een indruk van de vragen die worden gesteld op zwangerwijzer. Naar aanleiding van de anamnese stellen we samen met jou een 9 maanden plan op. We bespreken welke onderzoeken we je aanraden te doen, hoe vaak en wanneer je op controle komt en hoe wij te bereiken zijn.

Er wordt tijdens de intake informatie gegeven over het verloskundige zorgsysteem, onze praktijk, voeding & vitamines, leefstijl & bewegen, kraamzorg, zwangerschapscursussen, wat je de aankomende maanden allemaal regelen moet en meer.

Indien je dit wenst gaan we samen in gesprek over prenatale testen, testen die je al (vroeg) in de zwangerschap kan doen om naar de gezondheid van de ongeboren baby te kijken. Voor de testen mag je kiezen, het moet niet. We zijn er om je te informeren en ondersteunen je met het maken van een keuze hierin. In dit gesprek leggen we de verschillen uit tussen de mogelijke onderzoeken en ook wat de uitkomsten betekenen. Samen met je partner beslis je of jullie screening willen, en zo ja welke. Je kunt jezelf de volgende vragen stellen: wat betekent een afwijkende uitslag voor mij? Wil je alles wat je kunt weten wel weten? En zou je bijvoorbeeld overwegen de zwangerschap af te breken als jullie kindje niet gezond blijkt? Je kunt je alvast voorbereiden op dit gesprek, door op deze pagina meer te lezen over prenatale screening of kijk bijvoorbeeld op deze website:

www.pns.nl

Tijdens de intake meten we je bloeddruk, je gewicht, berekenen we je BMI en spieken we even middels een echo naar je kindje. Indien je minder dan 12 weken zwanger bent wordt er vanwege medische gronden niet naar het hartje geluisterd.

Na de intake krijg je formulieren mee om je bloed te laten onderzoeken. Standaard wordt in Nederland bij alle zwangeren hun bloedgroep, rhesus-D-factor, rhesus-c-factor, lues (syfilis), HIV en Hepatitis B gecontroleerd. Daarnaast bepalen we je ijzergehalte en je bloedsuiker. Afhankelijk van werkomstandigheden of je medische/familiale voorgeschiedenis kan aanvullend onderzoek aangewezen zijn. Dit zullen we altijd tijdens de intake met je bespreken.

Termijnecho

Tussen de 10 en 12 weken kan de zwangerschapstermijn het betrouwbaarst worden gemeten. Tijdens de termijnecho wordt de lengte van het vruchtje van kruin tot stuit gemeten. Aan de hand van deze lengte kunnen we de exacte uitgerekende datum bepalen. Alle kinderen groeien tot 14 weken namelijk even snel. Een nauwkeurig bepaalde uitgerekende datum betekent overigens niet dat we weten wanneer je gaat bevallen. Slechts een zeer klein percentage bevalt op de uitgerekende datum.

Prenatale screening

Je bent zwanger en hoopt vanzelfsprekend dat je kindje gezond is. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Heel soms komen er aangeboren afwijkingen voor die we al in de zwangerschap op kunnen sporen. In de eerste helft van de zwangerschap zijn hiervoor een drietal testen beschikbaar: de NIPT en de 13 en 20 weken echo

Het doel van prenatale screening is om jou als aanstaande ouder(s), tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat je de mogelijkheid hebt een keuze te maken uit verschillende handelingsopties. Je bepaalt zelf of je de prenatale screening wilt laten doen. Vóórdat je een besluit neemt over het wel of niet laten doen van de NIPT, is het belangrijk dat je goed nadenkt over de eventuele gevolgen van de uitslag. Deze screeningstest geeft geen 100% garantie op een gezonde baby. Wat ga je doen als uit de test blijkt dat jouw kindje mogelijk een van de afwijkingen heeft?

Je kunt kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test ) als je tijdens de zwangerschap al wil weten of jouw kind het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft.
Bij de NIPT wordt er bloed afgenomen, dit kan vanaf 10 weken zwangerschap. In dat bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van jouw kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er bij jouw kind een aanwijzing is voor down-, edwards- of patausyndroom. De test geeft bijna 100% zekerheid. Er zijn geen kosten aan de test verbonden, mocht er vervolg onderzoek nodig zijn dan kan dit wel soms van je eigen risico af gaan. De uitslag krijg je van ons binnen 10 werkdagen.


Meer over de NIPT

De 13 weken echo is, net als de 20 weken echo, een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. De 13 weken echo kan alleen plaatsvinden in de periode 12+3 tot en met 14+3 weken van je zwangerschap. Lees hier meer over bij ‘Ik ben op de helft van mijn zwangerschap’.

Later in de zwangerschap kan je kiezen om een 20-weken echo te laten maken waarbij ze van top tot teen de baby bekijken. Lees hier meer over bij ‘Ik ben op de helft van mijn zwangerschap’.